Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia

Zofia Włodek

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2011
Historia et Monumenta Univ. Jagell.;
Stron: 496
Dział:
ISBN: 9788361033493
 
 
 

 

 Jako drugi tom serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”, wydawanej przez Archiwum UJ, ukazała się książka profesor Zofii Włodek „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia”. Jest to reedycja rozproszonych wcześniej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry” Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia prac Autorki z lat 1956-2011, indeks osób i miejscowości – zawierający niejednokrotnie nowe identyfikacje – oraz indeks rękopisów i inkunabułów opracowane przez redaktorów naukowych tomu Dagmarę i Włodzimierza Zegów.

 
Pani Profesor, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, jest znawczynią historii filozofii i teologii średniowiecznej. Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, badając i katalogując średniowieczne rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej. Tom jest dedykowany tej wybitnej Uczonej, zasłużonej dla badań nad dziejami Almae Matris Jagellonicae, w pięćdziesięciopięciolecie Jej pracy naukowej.