Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia nad wielokulturowością

red. Dorota Pietrzyk-Reeves, red. Małgorzata Kułakowska

Księgarnia Akademicka, 2010
Societas;
Stron: 486
Dział:
ISBN: 9788376380643
 
 
 

 

O książce: Wyjątkowość tej publikacji polega, jak się wydaje, na tym, że łączy ona namysł normatywny, właściwy rozważaniom filozofii polityki, z obrazem świata będącym owocem refleksji antropologicznej, socjologicznej i wreszcie politologicznej. Pozwala to czytelnikowi uzmysłowić sobie, po pierwsze, pewnego rodzaju uniwersalność tej problematyki, gdyż wyzwania związane z rywalizującymi ze sobą wizjami ładu społecznego obecne są dziś we wszystkich zakątkach naszego globu. Po drugie jednak, refleksja skierowana ku analizie konkretnych rozwiązań instytucjonalnych ujawnia lokalność wielokulturowości, w każdym środowisku i społeczeństwie właściwie odmiennej. Obraz ten wzbogacony jest rozważaniami nad tożsamością, stereotypem i przesądem, jako warunkującymi nasze widzenia świata przez pryzmat "swojskości" i "obcości".Zobacz też inne książki z serii SOCIETAS.