Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Chińskie elity polityczne w XX wieku

Łukasz Gacek

Księgarnia Akademicka, 2009
Societas;
Stron: 374
Dział:
ISBN: 9788371881305
 
 
 

 

Łukasz Gacek

Księgarnia Akademicka, 2009

Societas;

Dział:

Stron: 374

ISBN: 9788371881305

O książce:

Pojawienie się pracy Łukasza Gacka, który zobiektywizował istniejącą wiedzę o Chinach współczesnych należy uznać za pierwsze poważne wypełnienie luki naukowej w polskiej literaturze przedmiotu. Praca ta jest ważna również dlatego, że obiektywna ocena dzisiejszych Chin komunistycznych i roli Kuomintangu na Tajwanie jest potrzebna ze względu na stały rozwój stosunków gospodarczych z tym obszarem. Uczestnikom tych relacji, z kręgów biznesu, historykom, orientalistom i kulturoznawcom taka zobiektywizowana wiedza dotycząca Chin XX i początków XXI wieku może być bardzo przydatna. Bez znajomości dziejów i kultury danego kraju, a zwłaszcza tak kulturowo i geograficznie odległego jak Chiny i Tajwan oraz sytuacji dzisiejszych elit politycznych, trudno funkcjonować skutecznie na tamtym terenie. [...] Uważam pracę Łukasza Gacka za pracę naukowo bardzo wartościową, stanowiącą syntezę wiedzy na temat elit chińskich w XX wieku i na początku naszego stulecia, a także przynoszącą zobiektywizowany kontekst historyczny, w których one działały lub działają nada. (Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Sławińskiego)

Recenzja na portalu: histmag.org:

http://histmag.org/?id=5786