Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu

Magdalena Bilska-Ciećwierz

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2007
Stron: 370
Dział:
ISBN: 9788361033004
Wydanie drukowane
 

17,00 15,30

Pozycja dostępna

 

 Syntetyczne opracowanie zagadnienia powstania i rozwoju kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu wraz z biskupstwami w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Włocławku i Płocku, oparte zarówno na bogatej literaturze przedmiotu, jak i różnorodnym materiale źródłowym (przede wszystkim przywileje fundacyjne, erekcyjne, statuty oraz dokumenty dotyczące uposażenia oraz inne pisma), rękopiśmiennym i wydanym drukiem, który został doskonale zanalizowany. Ze względu na sposób ujęcia zagadnienia praca stanowi novum, dotychczas prowadzone badania miały bowiem dość ograniczony zasięg terytorialny i chronologiczny. Praca podzielona została na trzy części. W pierwej badaczka zajmuje się genezą i funkcją kapituł tworzonych przez grupy kanoników różnego pochodzenia oraz powoływanych przez różnych fundatorów (biskupi, książęta, możnowładcy). W drugim rozdziale został ukazany proces powstania i cele istnienia kapituł kolegiackich od XIV do połowy XVI w. W trzeciej części autorka, sięgając po statuty kapitulne, ukazuje ustrój korporacji kanonickich, poczynając od przyjmowania nowych członków i ich wprowadzenia do grupy po obrzędy i zasady obowiązujące w takich grupach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zebrania i zjazdy kapituł. Przeprowadzone studia nad wspólnotami kolegiackimi swoim zakresem wkraczają w obszar badawczy takich dyscyplin jak historia kościoła, historia prawa, liturgika i dotyczą węzłowych zagadnień dziejów społecznych i gospodarczych. Publikacja została zaopatrzona w rozbudowany indeks osobowo-geograficzny i bogatą bibliografię źródeł i literatury przedmiotu.