Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wczesnośredniowieczne odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej-Łośnia

Dariusz Rozmus, Robert Bodnar, Bartłomiej Sz. Szmoniewski

Księgarnia Akademicka, 2007
Page(s): 139
Section:
ISBN: 9788371880513
 
 
 

 

Mikroregion osadniczy Dąbrowy Górniczej jest obszarem niezwykle bogatym w niestandardowe znaleziska archeologiczne pochodzące ze starszych faz wczesnego średniowiecza. Przedmiotem niniejszego opracowania są odważniki i ciężarki pozyskane w trakcie badań na stanowiskach 2 i 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Katalog zawiera liczne tabele, rysunki oraz kolorowe zdjęcia.