Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z dziejów (t.1) ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej

Karol Buczek, Waldemar Bukowski, wstęp Franciszek Sikora

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006
Stron: 387
Dział:
ISBN: 9788388385872
 
 
 

 

 Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej to wybór pism Karola Buczka rozproszonych dotąd po różnych czasopismach. Na wybrany do reedycji materiał składa się 28 artykułów, które zdecydowano się podzielić na trzy tomy zgodnie z chronologią ich publikacji. Korzystanie z edycji ułatwia oznaczenie na marginesach paginacji pierwszych wydań poszczególnych pism. W prezentowanym właśnie tomie pierwszym oprócz 12 artykułów Karola Buczka znajdują się także: pełna, poprawiona i uzupełniona bibliografia jego prac oraz bibliografia prac dotyczących jego osoby, obszerna biografia autorstwa Franciszka Sikory oraz artykuł Jana Wroniszewskiego prezentujący koncepcję ustroju Polski wczesnofeudalnej Karola Buczka, nazwanej przezeń „epoką ustroju prawa książęcego”. Dzięki niekwestionowanej wadze merytorycznej oraz walorowi dydaktycznemu prac Karola Buczka Studia powinny dołączyć do kanonu lektur obowiązkowych dla każdego mediewisty. Dzięki nim adepci historii będą mogli zapoznawać się z warsztatem mediewisty, a przede wszystkim ćwiczyć umiejętność logicznej interpretacji przekazów źródłowych. Niewątpliwą dla nich pomocą będzie w tym żelazna logika w interpretacji źródeł i konstruowaniu hipotez, olbrzymia erudycja oraz dyscyplina językowa przekładająca się na klarowność wykładu, jakie charakteryzują pisma Karola Buczka.