Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ecclesia cultura potestas. Studia z dziejów kultury i społ.

red. Paweł Kras, red. Agnieszka Januszek, red. Agnieszka Nalewajek

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006
Stron: 830
Dział:
ISBN: 9788388385834
Wydanie drukowane
 

26,00 23,40

Pozycja dostępna

 

 Zbiór 60 artykułów ofiarowany przez przyjaciół, kolegów i uczniów Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Ich autorami są wybitni historycy polscy i zagraniczni. Dedykowane Jubilatce szkice obejmują chronologicznie przede wszystkim schyłek średniowiecza i początek czasów nowożytnych (XV-XVI w.), nie ograniczając się przy tym do zagadnień polskich, ale poświęcając uwagę również Litwie, Węgrom, Czechom, Rusi, Państwu Krzyżackiemu. Rozpiętość tematyczna jest wyjątkowo duża, a przez to niezwykle bogata: od prezentacji mało znanych materiałów źródłowych (rachunki kapitulne, ustawy synodalne, komputy) po syntetyczne wnioski o kulturze religijnej. Wyróżniającym się wątkiem jest obecność Kościoła – w życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. Jego strukturom, działalności przedstawicieli, życiu codziennemu i podstawom materialnym poświęcono część pierwszą publikacji: Ecclesia – institutiones et homines. W części drugiej – Vita religiosa – skoncentrowano się na średniowiecznych i wczesnonowożytnych przejawach duchowości, dostrzeganych przez badaczy w ruchu pielgrzymkowym, dworskiej celebrze, karaniu grzeszników czy działalności pisarskiej. Praeclara stirps Jagiellonica to obszerny dział o Jagiellonach. Analizom ich działalności publicznej, w tym budowlanej, towarzyszą ciekawe refleksje o pobożności i religijności członków tej dynastii. Głównym bohaterem części Ad historiae cognitionem jest Jan Długosz i jego warsztat historyka. Znalazły się tu także szkice poświęcone aktywności innych kronikarzy. Księgę zamyka dział Litterea et imago – o rzadkich i interesujących zabytkach sztuki piśmienniczej, architektury i malarstwa.