Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku

Szymon Kazusek

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005
Stron: 367
Dział:
ISBN: 9788388385698
Wydanie drukowane
 

16,00 14,40

Pozycja dostępna

 

Szymon Kazusek

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005

Dział:

Stron: 367

ISBN: 9788388385698

 Książka Szymona Kazuska stanowi powrót do zaniechanych w ostatnich latach studiów nad stosunkami gospodarczymi w dawnej Rzeczypospolitej i przedstawia rozwój handlu żydowskiego Krakowa w latach 1648-1660 z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień, jak organizacja handlu, przebieg szlaków handlowych, sposoby zawierania transakcji i udzielania kredytów, funkcjonowanie sklepów, a także oszustwa kupieckie, nadużycia urzędników celnych i rozboje dokonywane na kupcach żydowskich. Autor skrupulatnie omawia wpływ, jaki na charakter handlu żydowskiego w siedemnastowiecznym Krakowie miały wydarzenia polityczne (powstanie Chmielnickiego, zakończenie wojny trzydziestoletniej, najazd szwedzki i siedmiogrodzki) oraz czynniki gospodarcze i społeczne (np. epidemie nawiedzające miasto). Rozprawę cechuje imponująca podstawa źródłowa, której trzon stanowią materiały zawarte w rejestrach celnych komory krakowskiej z lat 1648-1660, a także księgach wielkiej i małej wagi krakowskiej. W tekście zamieszczono liczne tabele statystyczne i materiałowe, a całość opatrzono bogatą bibliografią.