Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej

Zofia Kozłowska-Budkowa

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006
Stron: 237
Dział:
ISBN: 9788388385636
Wydanie drukowane
 

12,00 10,80

Pozycja dostępna

 

 Wznowienie klasycznego dzieła Zofii Kozłowskiej-Budkowej wydanego po raz pierwszy w roku 1937 pod auspicjami Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Zostały tu zregestowane dokumenty odnoszące się do Polski wydane zarówno przez polskich, jak i obcych wystawców. Autorka uwzględniła nie tylko autentyki, ale także falsyfikaty. Każdy dokument opatrzony jest obszernym aparatem krytycznym. Wierna poprzedniej (uwzględniająca pierwotną paginację na marginesach obecnej książki i korygująca jedynie ewidentne pomyłki drukarskie) edycja przygotowana przez Societas Vistulana została wzbogacona o przedmowę Bożeny Wyrozumskiej, która z jednej strony podkreśla ogromne znaczenie tego dzieła także dla współczesnych badań nad dziejami Polski X-XII wieku, z drugiej wyszczególnia poczynione przez późniejszych historyków uzupełnienia o dokumenty Kozłowskiej-Budkowej nieznane (podaje przy tym odnośniki bibliograficzne do nowszej literatury).