Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty + CD

Zbigniew Solak, Jarosław Szarek, współpr. Adam Roliński

Księgarnia Akademicka, 2005
Stron: 499
Dział:
ISBN: 9788371887833
 
 
 

 

O książce:

Książka Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty przygotowana przez Zbigniewa Solaka i Jarosława Szarka przy współpracy: Henryka Głębockiego, Jolanty Nowak, Adama Rolińskiego powstała przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska.

Zawiera ona 12 relacji dotyczących wydarzeń po 13 grudnia 1981 roku opisywanych z perspektywy różnych środowisk. Liliana Batko-Sonik mówi o pomocy internowanym oraz o francuskiej pomocy dla Polski stanu wojennego. Wojciech Sikora opowiada o paryskim biurze NZS, Komitecie Koordynacyjnym "Solidarności", "Kontakcie". Stanisław Chmielewski wspomina strajk w Elektrociepłowni "Łęg" oraz podziemną działalność w strukturach zakładowych i branżowych energetyki, kontakty z francuskimi związkowcami. Edward Kuliga mówi o Nowej Hucie-Mistrzejowiach, współpracy z ks. Kazimierzem Jancarzem, słynnych czwartkowych Mszach św. za ojczyznę, Teresa Starmach o solidarnościowych nauczycielach, pracy łącznika Władysława Hardka - reprezentanta Małopolski w podziemnym ogólnopolskim kierownictwie związku - Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Ryszard Bocian i Stanisław Tatara opowiadają działalność w KPN, strajki w AM i PSK oraz w krakowskim "Fadomie". Elżbieta Szymczyk wspomina reakcje na wprowadzenie stanu wojennego wśród młodzieży szkół średnich i swą aktywność w duszpasterstwach akademickich oraz Federacji Młodzieży Walczącej. Atilla Jamorozik - przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków - mówi o działalności w ZPAP do rozwiązania związku przez reżim w 1983, a Adam Kalita o konspiracyjnych strukturach NZS w Krakowie, natomiast Iwona Porczak-Glanowska o nowohuckim podziemiu i "Orle Białym". Irena i Julina Włosikowie, rodzice Bogdana - młodego hutnika zastrzelonego przez esbeka 13 października 1982 roku, mówią o tamtej tragedii i swej walce o sprawiedliwość.

Praca zwiera także materiały z archiwum Władysława Hardka - dotyczące jego działalności w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" m.in. jego korespondencję z przywódcami podziemnej "Solidarności", materiały dotyczące krakowskich struktur konspiracyjnych itp.

Do publikacji dołączony jest również spis wszystkich internowanych w Małopolsce, przygotowany przez dra Zbigniewa Solaka, zmarłego w czasie prac nad książką, której 200 stron zawiera ponad 60 dokumentów z archiwum Służby Bezpieczeństwa - największy, opublikowany do teraz taki zbiór dotyczący tego okresu. Materiały te opisują m.in. stan i zadania agentury SB w Krakowie - głównie w wyższych uczelniach, a także plany i działania bezpieki podejmowane w celu rozbicia podziemia, z uwzględnieniem kierowniczych struktur NSZZ "Solidarność" w Małopolsce, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, sytuacji w podziemiu wydawniczym, analiz dotyczących internowanych z Małopolski, nastrojów w szkołach średnich i w wyższych uczelniach.

Do pracy dołączona jest również płyta CD z nagraniami pieśni (m.in. "Niech się junta wystrzela, trafi szlag Jaruzela" z obozu internowania w Załężu dokonanymi przez kpt. SB Zbigniewa Ziobrę, które stały się podstawą do działań prokuratury i próby skazania na 3 lata więzienia czterech "śpiewaków" - Bogdana Klicha, Krzysztofa Krzysztofiaka, Jerzego Piekarskiego, Zbigniewa Solaka. Na płycie są również odgłosy walk ulicznych z Nowej Huty z 1982 roku, zapisy rozmów z milicyjnych radiostacji podczas walk z manifestantami, audycja Radia "Solidarność", fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z Mistrzejowic w 1983, a także liczne inne pieśni z obozów internowania m.in. słynna "Zielona wrona" i "Nie chcemy komuny".