Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Procesy geodynamiczne w przestrzeni zurbanizowanej

Elżbieta Kobojek

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019
Stron: 270
Dział:
ISBN: 9788381426848
 
 
 

 

Elżbieta Kobojek

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019

Dział:

Stron: 270

ISBN: 9788381426848

Znajomość praw rządzących procesami geodynamicznymi jest potrzebna nie tylko do zrozumienia funkcjonowania środowiska, lecz także do wyznaczania kierunków racjonalnego, zrównoważonego zagospodarowania obszarów zurbanizowanych. Źle zdiagnozowane procesy przyrodnicze mogą być przyczyną wielu konfliktów przestrzennych oraz poważnych strat ekonomicznych. Celem publikacji jest analiza wybranych procesów geodynamicznych i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni zurbanizowanych. Zbadano ich naturalne uwarunkowani a i mechanizmy, możliwości i skalę antropogenicznych modyfikacji, przebieg w przestrzeni zurbanizowanej, sposoby zapobiegania lub ograniczania ich negatywnych skutków. Ukazano też geologiczną skalę prognozowania tych procesów przez naukowców w zestawieniu z ludzką skalą planowania i odczuwania zagrożenia.