Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wojsko Polskie a sytuacja wewnętrzna Małopolski Wschodniej. Działalność Rejonów Bezpieczenstwa 5., 11. i 12. Dywizji Piechoty w latach 1924-1925

Maciej Franz, Mariusz Kardas, Adam Adrian Ostanek

STARA SZUFLADA MONIKA ZAWORSKA, 2018
Stron: 510
Dział:
ISBN: 9788394625771
 
 
 

 

Niniejsza publikacja to nie tylko edycja kompletnego materiału źródłowego, ale również szerokie jego opracowanie. Zarysowany został zakres zadań  i kompetencji Wojska Polskiego w latach dwudziestych XX wieku w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, który wprowadza Czytelnika w całość problematyki, wskazując jednocześnie na kluczowe problemy jakie towarzyszyły II Rzeczypospolitej w omawianym okresie. Sam zespół został omówiony, a więc wskazano na najczęściej pojawiające się w nim zagadnienia, jednocześnie akcentując te wyjątkowe. Obok bowiem informacji o przemieszczaniu się poszczególnych oddziałów WP stacjonujących na terenie OK VI, czy też ruchów kadrowych, tymczasowych lub stałych w kadrze dowódczej tychże oddziałów, meldunki bezpieczeństwa przywołują wszelkie działania mniej lub bardziej zorganizowanych grup przestępczych, prób naruszania polskiej granicy państwowej, czy to lądem, czy też drogą powietrzną. Doskonale pokazują one jak wielkie znaczenie miało WP dla tworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, którego powołanie było właśnie efektem dążenia do zabezpieczenia polskiej granicy na wschodzie i zmniejszenia zagrożenia, jakie na niej było odczuwalne.