Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne - ludy tubylcze - uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

Anna Jagiełło-Szostak, Natalia Sienko, Tomasz Szyszlak

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2018
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788322936313
 
 
 

 

Badaniami nad konfliktami kulturowymi w mniejszym lub większym stopniu zajmują się wszystkie nauki społeczne, w tym nauki o bezpieczeństwie. Z tego wynika konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy, w których autorzy niniejszej monografii analizują konflikty kulturowe przez pryzmat bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego, będących dla nich nie tylko przedmiotowymi wymiarami bezpieczeństwa, lecz także subdyscyplinami nauk o bezpieczeństwie.

 

Ze Wstępu

 

 

Autorzy monografii włączyli się w nurt badań nad konfliktami kulturowymi oraz ich wpływem na bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim i postjugosłowiańskim. Wskazali na istniejące w warunkach nierówności podmiotów — państw i jego organów oraz grup etnicznych — główne źródła zagrożeń społecznych, politycznych, ekonomicznych w zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości.

 

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Skurjat

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki