Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pan Tadeusz po angielsku. Spory wokół wydania i przekładu

Aleksandra Budrewicz

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2018
Polemika Krytycznoliteracka w Polsce; 8
Page(s): 320
Section:
ISBN: 9788376543871