Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Misja UNRRA w Polsce. Raport zamknięcia (1945-1949)

Jacek Zygmunt Sawicki

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2017
Stron: 180
Dział:
ISBN: 9788365713155
 
 
 

 

Jacek Zygmunt Sawicki

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2017

Dział:

Stron: 180

ISBN: 9788365713155

„Sprawozdanie z akcji UNRRA w Polsce 1945–1949” to dokument, który powstał na przełomie 1949 i 1950 roku jako raport podsumowujący działalność United Nations Relief and Rehabilitation Administration w Polsce. W roku 1976 został przeniesiony do akt jawnych. Polska, jako jeden z głównych beneficjentów, korzystała ze wsparcia o wartości jednej szóstej budżetu organizacji. Raport omawia sposoby, zakres oraz szczegółowe dane liczbowe pomocy, która w 1946 roku stanowiła aż 22% krajowego dochodu narodowego. Dokument został zredagowany i poprzedzony obszernym wstępem przez profesora Jacka Zygmunta Sawickiego. Jest to pierwsze na rynku wydawniczym tak bogate źródło wiedzy o UNRRA i jej działalności w Polsce. Książka została objęta patronatem medialnym „Mówią Wieki”.