Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rzeczpospolita. Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SI

Tomasz Homa

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020
Stron: 224
Dział:
ISBN: 9788376144825
 
 
 

 

Tomasz Homa

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020

Dział:

Stron: 224

ISBN: 9788376144825

 Zrozumieć Skargę!

Zrozumieć go, a nie tylko wypowiadane przez niego myśli, zarazem zrozumieć jego stosunek do tych myśli, nierzadko tnących aż do szpiku tych, do których były adresowane, bez względu na ich stan i godność – stosunek do myśli powinnych, legitymizowanych w tej powinności tak przez jego wierność prawdzie, jak i miłość względem ojczyzny, której rozpoznawane przez niego prawdy o niej samej, żywotnie dotyczyły, to fascynująca przygoda, nie tylko badawcza, ale i duchowa.

(Fragment książki, s. 14)


„Ta wielodyscyplinarna monografia naukowa proponuje autorskie studium jednego z kluczowo ważnych obszarów myśli Piotra Skargi SI, mianowicie jego myśl społeczną, podejmującą najważniejsze zagadnienia dotyczące stanu moralnego, religijnego, obywatelskiego i społecznego Rzeczypospolitej końca XVI i początku XVII wieku. Na tle stanu badań nad XVI-wieczną polską myślą społeczno-polityczną, a dokładniej nad jej Skargowskim dziedzictwem, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, studium to wnosi ważny wkład do tych badań”.

– prof. dr Marek Inglot SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym)

„Jest to pierwsza w istocie próba całościowego zaprezentowania myśli Skargi, kaznodziei zatroskanego o los ojczyzny swojej i jej członków, na którą tak długo czekała polska nauka. Fakt, że – jak Skarga – Autor spogląda niekiedy "okiem kaznodziei", czyni Jego dokonanie jeszcze bardziej interesującym, bo i w ten sposób lepiej odsłania on to, co chciał odsłonić: jezuicką perspektywę”.

– prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)